Pomáháme

Díky přízni Vás, našich klientů a obchodních partnerů, každoročně přispíváme na dobročinné projekty, abychom i tímto způsobem pomáhali svět udělat ještě lepším.

Pravidelně přispíváme Nadačnímu fondu APOLENA, jehož primárním cílem je materiální podpora endoskopických sálů Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, známé též jako klinika "U Apolináře". Na špičkové úrovni zde operují ženy z celé České republiky.

Rádi bychom přispěli k lepšímu životu jak doma, tak i ve světě, proto také každý rok přispíváme na projekty neziskovým organizacím Člověk v tísni a Amnesty International

Člověk v tísni je profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Aktivně se podílí na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů.

Amnesty International usiluje o dodržování lidských práv na celém světě. Je dobrovolným hnutím lidí z celého světa, kterým není lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství.