Pojištění nemovitosti

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti chrání Vaše movité věci nejen před živelnými pohromami, ale také například před nenechavými zloději. Pojistit lze nábytek, elektroniku, koberce, šperky, obrazy, oblečení, zkrátka vše, co daná pojišťovna uvádí ve svých smluvních podmínkách.

Pojištění domácnosti pokrývá především dvě hlavní rizika: krádež věcí z domácnosti a poškození či zničení pojištěných předmětů živly či vandaly. Pojištění se vztahuje na škody na věcech, které jsou součástí bytu, ale pouze v případě, pokud jsou tyto věci uvedeny v pojistných podmínkách.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitostí je určeno k zabezpečení nemovitostí určených k bydlení proti živelným i neživelným pohromám a před dalšími riziky. Pojištění nemovitosti je nutné sjednat při financování hypotečním úvěrem. Jen nemovitost, která je řádně pojištěná, přijme banka jako adekvátní zástavu.

Příklady pojistných rizik

 • požár, výbuch, úder blesku, zřícení letounu
 • povodeň nebo záplava
 • voda z vodovodního zařízení
 • vichřice, krupobití
 • vystoupnutí vody z odpadního potrubí
 • krádež vloupáním
 • loupež
 • náhlý sesuv hornin a zemin, zřícení lavin
 • tíha sněhu
 • pád stromů, stožárů a jiných předmětů
 • náraz vozidla nebo jeho nákladu
 • zemětřesení
 • mráz na topném systému a vodovodním zařízení
 • rázová vlna způsobená nadzvukovými letadly
 • kouř
 • vandalismus

Napište nám