Mimořádné splátky hypotéky

Cena za mimořádnou splátku se liší podle typu a stáří vaší hypotéky. Ke zlevnění výrazně přispěl nový zákon o spotřebitelském úvěru, který se vztahuje i na hypotéky.

Mimořádné splátky dle nového zákona

Nová pravidla se týkají hypoték s pohyblivou sazbou (ty je možné nyní bezplatně splatit kdykoliv), hypoték se smlouvou podepsanou od data 1.12.2016 a starších hypoték, u kterých po tomto datu začalo běžet nové období fixace úrokové sazby.

Podle nových pravidel je možná mimořádná splátka kdykoliv za cenu účelně vynaložených nákladů banky. V březnu 2019 vydala ČNB vysvětlení tohoto pojmu a mimořádná splátka hypotéky díky tomu bude velmi levná i v průběhu období fixace úrokové sazby. 

Účelně vynaložené náklady jsou zejména administrativní náklady, které banky vynaloží z důvodu předčasného splacení (například plat zaměstnance, který zpracovává žádost o předčasné splacení, poplatky za katastr nemovitostí, poštovné, náklady na tisk a kopírování dokumentů, telefonní poplatky či spotřebované kancelářské potřeby). Ušlé úroky, nebo rozdíly v úrokovém výnosu nákladem nebudou. Poplatek za mimořádnou splátku díky tomu vychází ve většině bank na několik stokorun. Pouze Komerční banka, UniCredit Bank a Moneta Money Bank aktuálně počítají výši poplatku na základě vlastního výkladu zákona a poplatek v těchto bankách vychází většinou vyšší.

V  zákoně o spotřebitelském úvěru je dále několik výjimek, kdy je mimořádná splátka zdarma. Jedná se například o:

  • tříměsíční období před koncem fixace úrokové sazby (resp. po obdržení nabídky nové sazby od stávající banky),
  • měsíc před výročím podpisu úvěrové smlouvy (tedy jednou ročně) je možnost udělat až 25% mimořádnou splátku hypotéky,
  • doplacení úvěru z důvodu úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity (pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti úvěr splácet).

Mimořádné splátky "starých" hypoték

U ostatních hypoték (s fixací začínající před 1.12.2016) jsou standardní sankce uvedeny v následující tabulce. Již u "starých" hypoték však některé banky často nabízely v omezené míře bezplatné mimořádné splátky - v takovém případě je to uvedeno ve Vaší úvěrové smlouvě.

Banka Sankce za mimořádnou splátku před koncem fixace
Česká spořitelna 10% z předčasné splátky
ČSOB 5% z předčasné splátky za každý rok do konce fixace
Equabank 10% z předčasné splátky
Moneta 5% p.a. z předčasné splátky do konce fixace
Hypoteční banka 5% z předčasné splátky za každý rok do konce fixace
Komerční banka dle interního propočtu banky
mBank 5% z předčasné splátky přesahující 20% hypotéky
Oberbank dle interního propočtu banky
Raiffeisenbank 10% z předčasné splátky
Sberbank 0,35% z předčasné splátky za každý měsíc do konce fixace
UniCredit Bank 5% z předčasné splátky za každý rok do konce fixace
Wuestenrot 5% z předčasné splátky za každý rok do konce fixace

Jak prodat byt s hypotékou?

Jak se v takovém případě vyhnout poplatkům za předčasné splacení hypotéky? Spektrum možností se liší podle toho, kdy začala běžet fixace úrokové sazby u vaší hypotéky.

První možností je směřovat prodej a vyplacení hypotéky na konec fixace úrokové sazby. V takovém případě je předčasné splacení úvěru zdarma. Jediné, na co je potřeba dávat pozor, je včas informovat svoji hypoteční banku a vyplacení přesně načasovat. Ne vždy ale máme čas a chuť čekat i několik let, než konec fixace přijde.

Otevírá se proto druhá možnost, že prodáme svoji nemovitost spolu s hypotékou. V tomto případě však potřebujeme ochotného kupujícího, který si přeje naši hypotéku převzít a má dostatečné příjmy na její splácení.

Pokud si chceme místo starého bytu nebo domu pořídit na hypotéku novou nemovitost, je zde navíc varianta, že si současně vyřídíme místo staré hypotéky ve stejné bance novou. V takovém případě banka většinou sankci za předčasné splacení odpustí nebo výrazně sníží.

Nový zákon o úvěrech pro spotřebitele, který vstoupil v účinnost 1. prosince 2016 přinesl pro nové hypotéky další možnosti. Týká se to však jen hypoték s pohyblivou sazbou, hypoték se smlouvou podepsanou od data 1.12.2016 a starších hypoték, u kterých po tomto datu začalo běžet nové období fixace úrokové sazby.

U hypoték s pohyblivou sazbou bude mimořádná splátka možná bezplatně kdykoliv. Jedná se totiž o hypotéky, jejíž úroková sazba se může kdykoliv změnit v závislosti na vývoj mezibankovní úrokové sazby PRIBOR.

U hypoték s pevnou sazbou je při prodeji nemovitosti omezena maximální výše “sankce”, kterou banka bude oprávněna za předčasné splacení požadovat. Je to maximálně 1% z předčasné splátky (maximálně však 50.000,- Kč) a výše této náhrady nesmí být vyšší, než kolik bychom zaplatili na úrocích do konce fixace. Podmínkou je, že nemovitost na hypotéku máme minimálně 2 roky.

U výše uvedených “nových” hypoték je navíc možná bezplatná mimořádná splátka v některých zákonem daných případech, o kterých jsme již psali výše.