Zpětná hypotéka. Výhra nebo nebezpečí pro všechny seniory?

Primárně je zpětná hypotéka určena pro bezdětné seniory, kteří vlastní nemovitost, chtějí v ní dožít a zároveň nemají dostatečné finance pro zajištění svého důstojného stáří.
Zatímco díky hypotéce si nemovitost pořídíme, zpětnou hypotékou o ni de facto přijdeme. Za to dostáváme buď pravidelnou, nebo jednorázovou výplatu (případně kombinaci obou těchto způsobů).
Výše vyplácené renty je závislá na několika parametrech a to zejména na hodnotě nemovitosti, úrokové sazbě, poplatcích a na věku seniora (minimální věk je 60 let, ale čím je člověk starší, tím více může za nemovitost získat). Výše renty však bývá výrazně nižší, než je hodnota dané nemovitosti. V případě zpětné hypotéky, která je na českém trhu dostupná dnes, dojde ke splacení úvěru až po smrti seniora a to buď výnosem z prodeje nemovitosti, nebo splacením úvěru ze strany dědiců (což může znamenat totéž, jako by si dědicové nemovitost znovu koupili).
Prodat nemovitost může být pro seniora často výhodnější, protože tím získá celou hodnotu nemovitosti, ne například jen čtvrtinu. Za takto získané peníze si může pořídit levnější bydlení a zbytek peněz použít na jiné účely.
Zpětná hypotéka ale může být zajímavým řešením pro seniory, kteří nechtějí nemovitost odkázat svým potomkům, kteří chtějí v nemovitosti dožít a zároveň jim nevadí, že za nemovitost nedostanou tolik peněz, jako z klasického prodeje.