Novela upraví výši poplatku za mimořádnou splátku hypotéky

Do parlamentu míří novela zákona o spotřebitelském úvěru, která upřesní maximální výši poplatku, který budou banky klientům účtovat za předčasnou splátku hypotéky. Dosavadní úprava byla nejednoznačná a výklad ČNB vychýlil rovnováhu ve prospěch klientů, kteří dnes mohou prakticky kdykoliv hypotéku splatit či refinancovat s nákladem jen pár stovek korun. Pokud by novela neprošla, mohla by se tato nerovnováha brzy obrátit proti klientům, protože bankám by nedávalo smysl nabízet klientům delší fixace sazeb a bránilo by to tolik očekávanému poklesu úrokových sazeb. Projednávání novely jistě přinese nové téma pro populistické poslance, na finální znění zákona si proto budeme muset počkat. Účinnost se očekává od začátku příštího roku a úprava by měla platit i pro již stávající hypotéky.

Jak by nové podmínky pro mimořádné splátky hypotéky měly vypadat?

Mimořádné splátky budou zdarma ve vyjmenovaných případech: na konci každé fixace úrokové sazby, ve výročí podpisu smlouvy do výše 25% ročně, v těžkých životních situacích, nově také při prodeji nemovitosti či rozvodu.

V ostatních případech (například při refinancování) by měla platit společná maximální hranice pro výši poplatku – 2% z předčasně splacené jistiny (u úvěru 1 mil. je to 20 tis. Kč). Při takové výši poplatku očekáváme, že ochota bank jednat s klientem o snížení sazby v průběhu doby fixace bude zachovaná (většina klientů tak nebude potřebovat refinancovat kvůli úspoře) a zároveň přispěje k zachování dlouhodobě dobře fungujícího hypotečního trhu.