Budou si banky držet hypotéky po dobrém i po zlém?

Tuto skutečnost banky zapisují u nemovitosti, která je v zástavě, na katastru nemovitostí jako věcné právo. Dříve bylo toto možné sjednat maximálně jen jako smluvní závazek. Dle nové právní úpravy může být zřízen zákaz zcizení a zatížení na určitou přiměřenou dobu a odůvodněn zájmem hodným právní ochrany. Zákaz zcizení a zatížení nemovitosti však může mít velký vliv na refinancování Vašeho hypotečního úvěru.
Pod zákazem zcizení nemovitosti si můžete představit zejména zákaz prodeje nemovitosti, zákaz darování či zákaz směny. Zákaz zatížení znamená, že nemůžete nemovitost zatížit žádným jiným věcným právem, tedy například zástavním právem jiné banky. V současné době banky zákaz zcizení a zatížení nemovitosti uplatňují v zástavních smlouvách pro hypoteční úvěry. Pro banky je tento proces ochranou, například před zřízením věcného břemene užívání, které by mohlo způsobit snížení zástavní hodnoty nemovitosti resp. její znehodnocení. Naopak Vás, jakožto vlastníka, může tento proces chránit před podvodnými jednáními s Vaší nemovitostí.
Jestliže u své nemovitosti budete mít věcné právo zákaz zcizení a zatížení nemovitosti zapsané, může pro Vás být refinancování hypotéky složitější. Když budete chtít svůj úvěr na konci fixačního období refinancovat do jiné banky za lepšími podmínkami, budete nuceni tento krok zvažovat s větším předstihem. V některých případech Vás totiž bude čekat vyjednávání s Vaší stávající bankou, aby zákaz zcizení a zatížení nemovitosti z katastru nemovitosti vymazala, aby nová banka mohla úvěr refinancovat.
Jaká bude realita a zejména časová náročnost, to ukáže až začátek roku 2015, kdy nastanou první případy refinancování hypoték, které se uzavíraly po účinnosti nového občanského zákoníku.