Daně a hypotéka v roce 2016

Jelikož vláda zatím neodsouhlasila novou daňovou reformu, zůstává vše téměř při starém. Pojďme si tedy shrnout, co v jaké výši můžete nárokovat ve svých daňových přiznáních nebo prostřednictvím svých zaměstnavatelů a co bude nového.
V rámci jedné domácnosti zůstává možnost uplatnit až 300.000 Kč ročně z daňového základu. Maximální roční úspora na daních poté činí 45.000,- Kč. Jedná se o maximální možnou úsporu i pokud nárokujete více úvěrů dohromady. Samozřejmostí zůstává, že se toto týká i úvěrů ze stavebního spoření, ať již řádného nebo překlenovacího, tak i při refinancování. Pozor, základ lze snížit o zaplacené úroky, nikoliv splátky jistiny. Přehled o zaplacených úrocích vám v průběhu ledna, maximálně zkraje února, vždy automaticky zasílá banka nebo stavební spořitelna. Pokud jste OSVČ je nutné tento dokument v originálním vyhotovení přiložit k předkládanému daňovému přiznání. Pokud jste zaměstnanec, donesete jej do mzdové účtárny. List vlastnictví, často označovaný pouze zkratkou LV, budete dokládat pouze v prvním roce. Poté již nebude nutno.
Aby bylo možné si zaplacené úroky odečíst, je nutné splnit několik podmínek. Mezi tu hlavní patří, že ten, kdo bude předkládat daňové přiznání se sníženým daňovým základem o zaplacené úroky musí být účastník úvěrové smlouvy. Tedy ne pouze poplatník. Tato osoba musí být taktéž plnoletá. Pokud je účastníků úvěrové smlouvy více lze to řešit dvěma způsoby. Buď se mezi s sebou domluví, že si bude nárokovat odečet pouze jeden z nich nebo tento nárok mohou uplatňovat všichni a poté platí pravidlo, že rovným dílem.
Dále pořizovaná nemovitost na hypotéku musí sloužit výhradně k trvalému bydlení nebo, dle zákona, musí řešit vlastní bytovou potřebu. Z tohoto vyplývá hned několik důvodu, kdy si nelze úroky odečíst. Zejména, pokud je předmětnou nemovitostí objekt určený k rekreaci, tzn. chata nebo chalupa. Zde se předpokládá, že hlavní bydlení je realizováno jinde a na chatu dojíždíte za účelem odpočinku či trávení volného času a dovolených. Dalším příkladem, kdy úroky nelze odečíst z daňového základu je např. druhá pořizovaná nemovitost na hypotéku. Může se jednat o kupovaný druhý byt za účelem pronájmu nebo koupi další nemovitosti pro potomka. Trvale hlášeni nemůžete být v obou. Stále zde musí být zachována podmínka, že se jedná o hlavní bydlení. Také pokud si pořídíte pozemek a do čtyř let nezahájíte výstavbu a naopak se rozhodnete ho prodat dál. Dobu, po kterou jste si jej odečítali, což je doba, kdy jste plánovali, že předmětný pozemek zastavíte rodinným domem za účelem trvalého bydlení, budete povinni dodanit. Rodinný dům, který slouží částečně i k podnikání lze odečíst pouze poměrnou částí, která slouží pro bydlení. Celou tuto problematiku upravuje zákon o dani z příjmu.