ČNB odejme licenci Sberbank, co to znamená pro klienty?

ČNB dnes (28.2.2022) zahájila kroky k odejmutí licence Sberbank CZ, a.s.

ČNB nařídila bance zdržet se přijímání vkladů a jakéhokoli jednání spočívajícího v poskytování úvěrů včetně umožnění čerpání úvěrů nebo jejich části a prodloužení splatnosti již poskytnutých úvěrů. Co to znamená?

  • Pokud žádáte o hypotéku ve Sberbank: najdeme vám jiné řešení a uděláme úvěr v jiné bance. Ve Sberbank už to není možné.
  • Pokud máte schválený ale nečerpaný úvěr: nyní nelze vyčerpat a s největší pravděpodobností už nepůjde vyčerpat ani v budoucnu. Doporučujeme najít jiné řešení v jiné bance. Oficiální vyjádření Sberbank zatím není. Informujte nás a pomůžeme vám řešit další kroky.
  • Pokud máte hypotéku ve Sberbank a splácíte ji: měli byste pokračovat ve splácení, abyste nebyli v prodlení. Podmínky v úvěrové smlouvě nadále trvají - úvěr by se měl splácet. I když banka přijde o bankovní licenci, hypotéka dál trvá. Bližší informace pro splácení nalezneta zde: https://www.sberbank.cz/cs-cz/novinky/informace-pro-klienty-ohledne-splaceni-uveru
  • Vklady klientů jsou ze zákona pojištěné až do 100 tis. euro (cca 2,5 mil. Kč), tedy o své peníze na účtu do této výše nepřijdete. Poté, co bude banka prohlášena za neschopnou dostát svým závazkům - výplatu náhrad zajistí Garanční systém finančního trhu (prostřednictvím Komerční banky).

Jsme vám plně k dispozici pro případné otázky a konzultace.

Více informací a odpovědi na nejčastější otázky naleznete na stránkách ČNB zde.