Zvýšení DPH u nových bytů

Pokud změna úspěšně projde legislativním procesem v aktuálně diskutované podobě, měla by platit již od 1.10.2011, případně od 1.1.2012, což byl původně uvažovaný termín této změny.
Na kupní cenu (případně na část kupní ceny), která bude uhrazena prodávajícímu ještě před touto změnou, bude použita aktuálně platná snížená sazba DPH. Na část kupní ceny, která bude uhrazena až po této změně bude použita již nová výše DPH.
Je pravděpodobné, že kupující nových bytů, jejichž byty již byly zkolaudované nebo které by měly být dokončeny brzy po 1.10.2011 (případně 1.1.2012), budou chtít ušetřit zaplacením maximální části ceny před zvýšením DPH. Ve spolupráci s bankami připravujeme pro své hypoteční klienty řešení, aby zájemci mohli zaplatit maximum ještě před touto změnou.
Kromě částečného zvýšení cen nových bytů přinese sjednocení sazeb DPH také zrychlení inflace (inflace snižuje reálnou hodnotu dluhu) a tlak na růst úrokových sazeb. Zájemci uvažující o koupi bytu tak mají další argument pro včasnou koupi: využít nízkých úrokových sazeb, které již dosáhly svého dna a s největší pravděpodobností je čeká pozvolný růst.