Změna daně z nabytí nemovitosti

V srpnu 2016 byla senátem schválena změna zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Novela nabývá účinnosti 1. listopadu 2016.

Změna se týká plátce daně, kterým se nově stává kupující, nikoliv prodávající, jak tomu bylo doposud. Prodávající již nebude ani ručitelem, v případě, že by kupující daň neuhradil. Rozhodným dnem pro změnu bude den doručení návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Bude-li doručen před 1. listopadem 2016, bude převod nemovitosti zdaněn podle současných pravidel.

V senátu zazněly návrhy o změně sazby daně, sazba daně však zůstane i nadále stejná tzn. ve výši 4%.

Od změny se očekává hlavně transparentnost a snížení nedoplatků na daních. Jedná se o jednu z majetkových daní, která je vždy navázána na konkrétní majetek. Daň by tak logicky měl hradit ten, komu nemovitost patří tzn. kupující. V současné době, kdy daň hradí prodávající, jsou větší nedoplatky na těchto daních, a to z důvodu, že prodávající nejsou vyloženě nuceni daň zaplatit, protože po prodeji nemovitost není již v jejich vlastnictví a ručitelem zaplacení daně je kupující.