Ušetřete na daních díky hypotéce

Víte, že vám může úvěr na bydlení také ušetřit? Hypotéka na byt či dům, ale také úvěr ze stavebního spoření neznamená jen vydání v podobě splátek. Jednou ročně vám udělá radost a pomůže rodinnému rozpočtu. Úroky z hypotéky nebo stavebního spoření se totiž řadí k uznaným odečitatelným položkám od základu daně. Když si zaplacené úroky uvedete v daňovém přiznání, sníží se vám daňový základ a ve výsledku zaplatíte nižší daně.

Hypotéka vám může ušetřit až 45 tisíc korun za rok

Při momentální sazbě daně z příjmu ušetříte (vlastně dostanete od státu zpátky) 15 % z hodnoty úroků, které jste hypoteční bance či stavební spořitelně za rok zaplatili. Celkem je možné odečíst maximálně 300 000 korun za rok, nebo 25 000 korun za každý měsíc, kdy jste hypotéku spláceli (to v případě, že jste hypotéku neměli celý kalendářní rok). Úspora tedy může dosáhnout až 45 000 korun. Jestli je na úvěrové smlouvě napsáno více účastníků, může daňový odpočet uplatnit jen jeden z nich, nebo všichni rovným dílem. Odpočet lze využít i při refinancování hypotéky. Pozor, daňová úspora se nevztahuje na půjčky od nebankovních institucí.

Podmínkou odpočtu je vlastní bydlení

Abyste si však mohli úroky z hypotéky od daňového základu odečíst, musíte splnit podmínku, že úvěrem řešíte bytové potřeby vlastní rodiny. Další podmínkou je, že nemovitost musí sloužit k trvalému bydlení.

„Ponížit si daňový základ o zaplacené úroky tedy může majitel nemovitosti, který ji užívá ke svému trvalému bydlení či k bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů či prarodičů obou manželů. U pořízení družstevního bytu není podmínkou vlastnictví, ale platí podmínka trvalého bydlení,“ vysvětluje Ing. Pavel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT. Úroky si může odečíst také nájemník, pokud doloží, že úvěr využil na rekonstrukci pronajímaného domu či bytu, kde trvale bydlí. A ještě jedna možnost úspory tu existuje. Úroky si můžete odečíst i z hypotéky, kterou jste použili na koupi pozemku. „Tady však musí být splněná podmínka, že na pozemku bude zahájena do čtyř let výstavba bytového nebo rodinného domu. Účel se dokládá buď stavebním povolením, nebo ohlášením stavby,“ doplňuje Pavel Bultas.
Vždy platí, že ten, kdo odpočet uplatňuje, musí být uveden na úvěrové smlouvě jako přímý účastník. Nestačí tedy, že úvěr pouze splácí.

Výjimky, kdy si úroky odečíst nelze

Kdo však splácí hypotéku na nemovitost, kterou pronajímá či ji pořídil na podnikání, úroky si do daní dát bohužel nemůže. Může si však o splátky ponížit příjem z nájmu a snížit tak výslednou daň. Stejně tak ušetřit na daních nemohou majitelé amerických či jiných neúčelových hypoték, ale také ti, kteří splácí hypotéku uzavřenu na koupi rekreačních objektů, jako jsou chaty a chalupy, protože těmito úvěry neřeší své bydlení.

Kdo využívá k pronájmu či jiné výdělečné činnosti pouze část nemovitosti, musí úroky poměrně rozdělit a odečet se v takovém případě bude týkat jen části využívané k trvalému bydlení.

Odečitatelnou částku vyčíslí banka

Především je dobré vědět, že úroky z hypotéky či úvěru ze stavebního spoření se uplatňují jako odečitatelná položka od základu daně. Tedy, že úroky nesníží přímo vypočtenou daň jako je tomu u slev na dani, ale pouze že o jejich výši se sníží daňový základ, tedy částka, ze které se pak daň vypočítá. Daň z příjmů je 15 %, takže například když jste zaplatili na úrocích za rok sto tisíc korun, zaplatíte na dani o 15 000 korun méně. A pozor, daňový základ se sníží jen o zaplacené úroky, tedy nikoli o celou výši splátek.

Přesnou částku, o kterou si lze snížit daňový základ, najdete na potvrzení od banky či stavební spořitelny. Finanční instituce je rozesílají automaticky a bezplatně zpravidla během ledna.
Pokud jste výpis z jakéhokoliv důvodu neobdrželi, kontaktujte svou banku nebo hypotečního makléře a zeptejte se, proč k vám potvrzení nedorazilo. Je možné, že třeba vaše smlouva nesplňuje zákonné podmínky, ale může se stát i to, že banka nemá vaši aktuální adresu, protože jste se přestěhovali a změnu jim oznámit zapomněli.

Co je třeba vyplnit a doložit

Odečíst úroky si mohou jak osoby samostatně výdělečně činné, tak i zaměstnanci vždy na konci zdaňovacího období. Zaměstnanci mohou požádat svého zaměstnavatele o odpočet úroků do 15. února v rámci ročního zúčtování daně. Nebo si mohou stejně jako OSVČ podat vlastní daňové přiznání.

Kdo si vyplňuje daňový formulář sám, bude ho zajímat řádek 47 ve 3. oddílu na druhé straně daňového přiznání. Zaměstnanci, kteří nemají jiné příjmy než ze zaměstnání v České republice, mají možnost podat zjednodušený daňový formulář, který má pouze dvě stránky. Těchto lidí, kteří třeba právě proto, že nechtějí, aby zaměstnavatel věděl, že splácí hypotéku na dům, se bude týkat řádek 26 ve 3. oddílu na druhé straně daňového přiznání. V obou případech pak vyplníte do kolonky, kolik měsíců jste hypotéku spláceli a celkovou částku. K daňovému formuláři je pak nutné přiložit originál potvrzení z banky. Pokud si úroky odečítáte poprvé, je třeba doložit nárok na snížení daní ještě výpisem z katastru nemovitostí

Pokud podáváte daňové přiznání sami bez daňového poradce, je třeba ho podat místně příslušnému finančnímu úřadu do 2. dubna 2018. V případě, že máte daňového poradce, je lhůta prodloužena do konce června.