Jaké budou sazby hypoték v roce 2016?

Rok 2015 byl z pohledu vývoje úrokových sazeb hypoték relativně stabilní. Úrokové sazby se ustálily a v půlce roku se dotkly i svého dna, kdy průměrná sazba spadla až na 2,05%.
V krátkosti se podíváme, co nám tento rok přinesl. Začátkem roku docházelo k poklesu sazeb a již v únoru bylo možné (za určitých podmínek) vyjednat úrokovou sazbu kolem 1,70%. V prvním čtvrtletí banky zaznamenaly nárůst žadatelů o hypoteční úvěr, ve druhém pololetí tato tendence setrvala. Díky tomu očekáváme, že celkový objem poskytnutých hypoték letos překoná všechny historické rekordy a přesáhne 180 mld. Kč. Pokud byl klient bezproblémový, co se týče bonity a dalších, pro banku důležitých, ukazatelů, nebyl problém získat úrok pod 2%. V polovině roku se pokles zastavil a úrokové sazby dosáhly svého dna. Toto bylo odborníky a profesionály očekáváno a skutečná realita byla pouze potvrzením, že očekávané se stalo skutečností. Na podzim letošního roku jsme pak mohli zaznamenat mírný růst. Nešlo o dramatický zvrat, ale o navýšení sazeb přibližně o 0,2%. Některé větší banky však stále byly schopné za určitých podmínek poskytnout úrok kolem 1,7 – 1,9%. Do konce roku by se na tomto stavu nemělo nic měnit.
A jak to bude vypadat v roce příštím? Předem musíme konstatovat, že jde opravdu o předpoklad. Co má vlastně na vývoj úrokových sazeb u hypoték vliv? Je to vývoj sazeb na mezibankovním trhu, zásahy České národní banky, nabídka a poptávka po penězích v Čechách i na zahraničních trzích, konkurence mezi bankami, vliv očekávání a mnoho dalších faktorů. Banky si půjčují peníze nejen vydáváním hypotečních zástavních listů, ale půjčují si peníze i mezi sebou (ukazatelem této sazby je PRIBOR) a od svých zahraničních matek. Některé banky mají také volné zdroje díky vkladům svých klientů. Dalším faktorem je riziková marže, kterou si již banky určují dle svých interních pravidel a zkušeností. Největší rizikovou marži dávají neúčelovým a nezajištěným úvěrům. Ty jsou ve srovnání s hypotékami zatěžkány několikanásobně vyšším úrokem. Tato marže vychází z rizika špatné návratnosti půjčených finančních prostředků od klientů. Hypotéky, protože jsou účelově poskytovány a zajištěny nemovitostí, nemají rizikovou marži zdaleka tak vysokou.
Dle prozatímních odhadů by sazby v roce 2016 měly zůstat relativně stabilní, i když očekáváme mírný krátkodobý nárůst na začátku roku a dále pak lehké zvýšení díky vlivu chystaného zákona o úvěrech pro spotřebitele, který by měl vstoupit v účinnost na jaře. Výraznější růst sazeb předpokládáme nejdříve v roce 2017.