Splatit hypotéku bude ještě levnější

Česká národní banka na podzim loňského roku zpřísnila poskytování hypoték a získat hypotéku je tak obtížnější. Letos v březnu přišla ČNB s další novinkou. Tentokrát z ní však budou mít domácnosti radost. Zbavit se hypotéky bude ještě levnější!

Hypotéku je možné splácet zdarma vždy na konci každého období fixace úrokové sazby. V tento okamžik je možné bezplatně splatit celý úvěr nebo i jen jeho část. Pokud bychom ale chtěli splatit hypotéku mimo toto krátké období změny sazby, bude zde poplatek za předčasné splacení. Zákon o spotřebitelském úvěru na konci roku 2016 omezil výši tohoto poplatku – banky mohou naúčtovat jen účelně vynaložené náklady, které s mimořádným splacením úvěru souvisí. A protože nikde nebylo stanovené, co vše je možné zahrnout pod “účelně vynaložené náklady”, banky si mohly tento pojem vykládat různě.

7. března 2019 vydala ČNB vysvětlení tohoto pojmu. Banky si tak nyní budou moct naúčtovat jen opravdové minimum. Bude se jednat zejména o administrativní náklady, které banky vynaloží z důvodu předčasného splacení (například plat zaměstnance, který zpracovává žádost o předčasné splacení, poplatky za katastr nemovitostí, poštovné, náklady na tisk a kopírování dokumentů, telefonní poplatky či spotřebované kancelářské potřeby).

Ušlé úroky, nebo rozdíly v úrokovém výnosu nákladem nebudou. ČNB přímo upozorňuje, že “nákladem vzniklým v souvislosti s předčasným splacením není snížení úrokových výnosů poskytovatele po předčasném splacení, ani úrokové náklady poskytovatele z jeho dluhů. V prvním případě se nejedná o náklad, nýbrž o ušlý zisk. Ve druhém případě se nejedná o náklad vynakládaný v souvislosti s předčasným splacením, ale opět o (marně vynaložený) náklad na poskytnutí úvěru. Snížení zisku z úrokového rozpětí ani případné (marně vynaložené) náklady refinancování nelze podřadit pod účelně vynaložené náklady poskytovatele.” Praktický dopad na klienty bude takový, že splatit hypotéku bude nyní velmi levné a to kdykoliv.

“Zákon o spotřebitelském úvěru zná několik dalších situací, kdy je předčasné splacení hypotéky dokonce úplně bezplatné, nebo kdy je výše poplatku omezená zákonem,” dodává Pavel Bultas, ředitel společnosti HYPOASISTENT. V prvním případě se jedná o splacení hypotéky s pohyblivou sazbou, splacení v rámci plnění z pojištění úvěru, splacení z důvodu obtíží splácet úvěr kvůli úmrtí, invaliditě či dlouhodobé nemoci dlužníka a nebo částečné splácení do výše 25% z úvěru jednou ročně. Ve druhém případě se jedná o například o splacení hypotéky z důvodu prodeje nemovitosti.

Týkají se novinky i vaší staré hypotéky?

Pokud jste uzavřeli hypotéku před prosincem 2016 a ještě vám od té doby nezačalo běžet nové období fixace úrokové sazby, nová pravidla se vás bohužel dočasně netýkají. Podle starých sazebníků si banky stanovovaly poplatky za předčasné splacení dle svého uvážení a občas dosahovaly až dvacet procent ze splácené částky. V takovém případě je nejlepší počkat na konec stávající úrokové sazby. S novou sazbou začnou i pro starou hypotéku platit již nová pravidla.

Jak snadné splácení změní chování klientů?

V současné době pokračuje období růstu úrokových sazeb. Refinancovat v průběhu fixace se tak klientům nevyplatí a sazbu je lepší fixovat na delší dobu. “Oblíbené jsou fixace 5, 7, 8 a 10 let,” říká Anna Kendíková z HYPOASISTENT. Klienti tak mají déle jistotu, že se jim hypoteční splátka nezvýší. V okamžiku, až se jednou v budoucnu obrátí trend a úrokové sazby začnou klesat, klienti nebudou nuceni zůstávat se svými drahými hypotékami a budou častěji refinancovat nebo žádat své banky o úpravu podmínek.