LEXXUS o roce 2012: ceny bytů budou stagnovat, nájemné se stabilizuje, za luxus a pozemky si připlatíme!

LEXXUS v nabídce, je patrno, že po tříletém období poklesu dosáhly ceny očekávaného dna a podpořeny administrativním navyšováním DPH budou dále růst jen velmi váhavě.
Zatímco konec roku ovlivnil realitní trh především zvýšený zájem o nemovitosti za příznivější cenu ještě nezatíženou vyšším DPH, první týdny nového roku ukazují, co se předpokládalo: v důsledku hospodářské situace i zmíněného navýšené sazby DPH se trh zvolna zpomaluje. O jeho další podobě bude rozhodovat mnoho aspektů. Především vývoj tuzemské i globální ekonomiky.
Zvýšené DPH. Opravdu poslední?
Kromě zaměstnanosti a s tím související ochoty lidí investovat mohou český realitní trh ovlivnit například i stále častější spekulace vlády o dalším navýšení DPH. „Podobné úvahy na klidu nepřidávají,“ říká analytik LEXXUSU Ondřej Diblík a pokračuje: „V nestabilní době málokdo udělá tak důležité rozhodnutí, jako je investice do nemovitosti s dlouholetým závazkem splátek úvěru bance.“ Na druhou stranu hrozba razantního navyšování DPH, která z největší části způsobila minulý raketový růst i následný pád cen bytů, může spolu s příznivými podmínkami financování urychlit rozhodování o nákupu nemovitosti.
Vývoj cen v jednotlivých segmentech
Kategorií, ve které lze očekávat navýšení cen je segment nejlevnějších bytů, nových i starších, u kterých už developeři nemají velký prostor pro kompenzaci navýšení DPH ze svých marží. Zvyšování DPH se sice týká jen novostaveb, ale v důsledku ovlivní i ceny starších bytů, které dříve nebo později vzrostou také.
U nejdražších lokalit poptávka ani výrazně nekulminuje, ani se nepropadá. Jak plyne z prodejních výsledků skupiny LEXXUS Norton, která se zaměřuje výhradně na luxusní segment, je to dáno jak tradičně omezenou nabídkou, tak méně početnou movitou klientelou, která se pohybuje na trhu s nemovitostmi s větším přehledem i zkušenostmi. Luxusní byty, ne však ty, které se za ně jen vydávají, si udrží reálnou cenovou úroveň okolo 100 tis. Kč/m2, v exkluzivních případech dosáhnou ceny výrazně vyšší.
Zdánlivý nadbytek bytů v nižším a středním segmentu se ve skutečnosti nemusí protínat s poptávkou: „Takzvané ležáky většinou neleží bez zájmu kupujících jen kvůli vysoké ceně, mnohdy je nezájem kupujících zapříčiněn nevhodnou lokalitou, umístěním, velikostí nebo dispozičním řešením,“ konstatuje Ondřej Diblík.
Tradiční sázku na jistotu představují, a ani letos tomu nebude jinak, investice do pozemků. Na rozdíl od bytů ceny stavebních pozemků na rodinné domy pomalu, ale plynule rostou.
Pronájem nebo vlastní byt?
Obě formy bydlení, jak vlastnické, tak nájemní, existují paralelně, a každá z nich nabízí výhody i nevýhody. Přebytek nájemních bytů na pražském trhu a finišující deregulace nájemného způsobily pokles tržního nájmu a pronájem kvalitního bytu se stává dostupnější i ve vyhledávaných rezidenčních lokalitách Prahy. V ekonomicky nestabilní době se nájem pro mnohé stává přechodným řešením bytové situace s oddálením zásadních rozhodnutí o koupi vlastního bytu nebo domu. Ceny nájemného se budou dále stabilizovat.