Koupili jste nemovitost? Podejte včas daňové přiznání

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je letos posunut na 31.3.2021 (za normálních okolností by to bylo 31.1.). Povinnost podat toto daňové přiznání má

  • každý, kdo v roce 2020 získal nemovitost (koupě, dědictví, dar).
  • každý kdo svoji nemovitost výrazněji změnil a zvětšil tak výměru nemovitosti (přestavba, přístavba apod.).

Daňové přiznání se podává u finančního úřadu, pod který spadá nemovitost, nikoliv tam, kde má poplatník bydliště.

Daňové přiznání podává ten, kdo je vlastníkem takové nemovitosti k 1. 1. 2021.

Jak podat daňové přiznání?

Formulář daňového přiznání je možno stáhnout na webu finanční správy nebo vyplnit interaktivně s možností odeslat přímo prostřednictvím datové schránky na daňovém portálu.

Poplatník, který má aktivní datovou schránku, je povinen podat daňové přiznání jejím prostřednictvím. Pokuta za porušení této povinnosti a podání na papírovém formuláři je 2.000 Kč.

Za nemovitost v SJM nebo podílovém spoluvlastnictví může podat daňové přiznání pouze jeden z manželů nebo spoluvlastníků a ten také uhradí příslušnou daň za celou nemovitost.

Kdy zaplatit daň z nemovitosti?

Daň je splatná 31. 5. 2020 a pokud je daň vyšší než 5.000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek, první se musí uhradit do 31.5., druhá do 30.11. Daň nižší než 30 Kč se nehradí s výjimkou daně za spoluvlastnický podíl na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a je vždy v minimální výši 50 Kč (i kdyby při výpočtu vycházela nižší).

Den úhrady je ten, kdy dostane příslušný finanční úřad peníze na účet. Není-li uhrazeno, od pátého dne po dni splatnosti (31.5. nebo 30.11.) nabíhá poplatníkovi úrok z prodlení, který odpovídá výši dvoutýdenní repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů. Nepřesáhne-li 200 Kč, úrok z prodlení se opět nehradí.

Daň se neplatí spolu s podáním daňového přiznání. Ať už jste podali daň osobně, poštou nebo elektronicky, počkejte, až vám přijde složenka, na níž bude přesná částka vyměřená finančním úřadem. Ta přijde nejpozději do 25.května.

Finanční úřad zasílá složenku s údaji pro zaplacení daně na adresu poplatníka nebo do datové schránky, má-li ji poplatník zřízenou. Poplatník, který nemá datovou schránku, může požádat o zaslání informací o platbě e-mailem. Písemnou žádost musí doručit do 15.3.2021 na příslušný finanční úřad.

Daň je možné hradit prostřednictvím SIPO. Aby takto mohl poplatník uhradit daň už za r. 2021, musí poplatník doručit tiskopis Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na příslušný finanční úřad do 31.1.2021.

Tento článek pro Vás připravil: Filip Ondrušwww.fioreal.cz

Již více než 16 let se zabývám poradenstvím a zprostředkováním v oblasti prodeje, nákupu nebo pronájmu nemovitostí. Protože každá neznalost či malá chyba může mít v tomto odvětví katastrofální důsledky, oceňují klienti moje zkušenosti a spolehlivost, díky čemuž mě doporučují svým známým. Moje služby jsou transparentní a založené na partnerském přístupu, kdy hájím zájmy klienta a šetřím tak jeho čas i peníze. Prodal jsem více než 500 bytů a podílel se na 40 rezidenčních developerských projektech v České republice a zahraničí. Jsem přesvědčený, že jsem ve své práci úspěšný mmj. proto, že mě tato práce stále baví a díky tomu mě klienti doporučují každému, kdo hledá lidský přístup, spolehlivost a profesionální služby.