Jak na hypotéku, když platím paušální daň?

Od roku 2021 se mohli někteří podnikatelé registrovat se k tzv. paušální dani. Podnikatel v takovém případě platil pouze paušální částku ve výši 5.469,- Kč měsíčně v roce 2021 (resp. 5.994,- Kč v roce 2022). Tato částka pak zahrnovala daň z příjmu i pojištění.

Podmínky pro možnost placení paušální daně byly následující:

 • Jste osobou samostatně výdělečně činnou
 • Podnikáte celý rok 2021 (nejpozdější zahájení činnosti: leden 2021)
 • Vstoupili jste do paušálního režimu (vstoupit bylo možné pouze dopředu na přelomu roku)
 • Roční obrat příjmu max. 1.000.000,- Kč
 • Nemáte příjem ze zaměstnání (příjem z dohody o pracovní činnosti je možný), nájmu ani z kapitálového majetku ani z ostatních příjmů, které by přesáhly 15.000,- Kč ročně
 • Nejste dlužníkem vůči kterému bylo zahájeno insolvenční řízení
 • Nejste společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti.

Tento typ příjmu je u podnikatelů novinkou a hypoteční banky pravidla pro jeho akceptaci postupně tvoří. K dnešnímu dni známe podmínky pro jeho akceptaci a propočet u následujících bank: Česká Spořitelna, ČSOB - Hypoteční banka, Moneta Money Bank, Raiffeisenbank a Sberbank. Zatím máme informaci, že Oberbank příjem z paušální daně nebude vůbec akceptovat.

Pojďme se nyní podívat na detaily propočtu jednotlivých bank, kde už pravidla známe.

Jakou výši příjmů bude banka počítat v případě paušální daně a jak se výpočet liší od příjmů z daňového přiznání?

Porovnáme 3 následující podnikatele:

 1. přihlásil se k placení daně paušálem s měsíčním příjmem 75.000,- Kč (ročně 900.000,- Kč)
 2. uplatňuje výdaje ve výši 60% z příjmu s ročním obratem 900.000,- Kč
 3. vede účetnictví s ročním příjmem 900.000,- Kč a s výdaji ve výši 120.000,- Kč

Česká Spořitelna:

Banka požaduje v případě příjmů s využítím paušální daně doložení těchto dokumentů:

 • Výpisy z účtu s příjmy z podnikání za celý rok 2021
 • Výpisy, ze kterých je patrné pravidelné placení paušální daně

Česká Spořitelna vyžaduje u vyšších hypoték doložení 2 daňových přiznání a počítá příjem porovnáním obou roků. V tomto případě propočítávám, jako by měl příjem v obou letech 900.000,- Kč. Také záleží na oboru podnikání, vypočtený příjem se značně liší. Uvedeme tedy několik variant dle oboru.

Příklad:

 1. Paušální daň:

1 - Rostlinná a živočišná výroba: 30.000,- Kč

63 - Informační činnosti: 30.000,- Kč

68 – činnosti v oblasti nemovitostí: 22.500,- Kč

69- Právní a účetnické činnosti: 45.000,- Kč

 1. Daňové přiznání 60%:

Ve všech případech: 37.500,- Kč

 1. Daňové přiznání skutečné výdaje:

Ve všech případech: 52.000,- Kč

ČSOB – Hypoteční banka:

Požaduje doložení následujícího:

 • Oznámení o vstupu do paušálního režimu nebo výpisy, ze kterých je patrné pravidelné placení paušální daně
 • Výpisy z účtu s příjmy z podnikání za posledních 6 měsíců nebo
 • Evidence příjmů potvrzená účetní za posledních 6 měsíců nebo
 • Výpisy z účtu s hotovostními vklady doložené příslušnou fakturací (EET) za posledních 6 měsíců
 • Příjem za posledních 6 měsíců nesmí překročit částku 500.000,- Kč
 • Do výdajů žadatele se musí započítat částka paušální daně

Příklad:

 1. Paušální daň: 29.262,- Kč
 2. Daňové přiznání 60%: 32.297,- Kč
 3. Daňové přiznání skutečné výdaje: 43.693,- Kč

Moneta Money Bank:

Požaduje doložení následujícího:

 • Výpisy z běžného účtu za poslední 3 měsíce, kde bude vidět placení paušální daně
 • Výpisy z běžného účtu za poslední 3 měsíce s příjmem z podnikání

Moneta ještě nevydala kalkulačku na propočet příjmu v případě placení formou paušální daně. Tedy nemůžeme provést porovnání.

Raiffeisenbank:

Požaduje doložení následujícího:

 • Výpisy z běžného účtu za poslední 3 měsíce, kde bude vidět placení paušální daně
 • Výpisy z běžného účtu za poslední 3 měsíce s příjmem z podnikání
 • Prohlášení o výši příjmů na formuláři banky

Příklad:

Zde jako u České Spořitelny při výpočtu příjmu z paušální daně záleží na profesi podnikání. Uvádíme stejné příklady jako u České Spořitelny.

 1. Paušální daň:

1 - Rostlinná a živočišná výroba: 16.695,- Kč

63 - Informační činnosti: 30.930,- Kč

68 – činnosti v oblasti nemovitostí: 24.805,- Kč

69- Právní a účetnické činnosti: 30.930,- Kč

 1. Daňové přiznání 60%:

Ve všech případech 22.993,- Kč. Pokud čestně prohlásíte, že měsíční výdaje máte pouze 10.000,- Kč: 34.243,- Kč

 1. Daňové přiznání skutečné výdaje:

Ve všech případech 43.943,- Kč

Sberbank:

Požaduje doložení následujícího:

 • Oznámení o vstupu do paušálního režimu
 • Výpisy z běžného účtu za poslední 3 měsíce, kde bude vidět placení paušální daně
 • Do žádosti uvedeme svůj příjem (obrat) za rok 2021

Příklad:

 1. Paušální daň: 39.531,- Kč
 2. Daňové přiznání 60%: 38.341,-Kč
 3. Daňové přiznání skutečné výdaje: 58.302,- Kč

Jak je vidět na jednotlivých příkladech, příjem z paušální daně obvykle vychází nižší, než klasický příjem z daňového přiznání.

Potřebujete poradit ohledně výpočtu Vašeho příjmu? Prosím, kontaktujte nás, rádi Vám spočítáme možné varianty.