Jak doložit příjmy z podnikání na hypotéku?

Hypotéky bez prokazování příjmů už několik let neexistují. Před schválením každé hypotéky musí banky pečlivě prověřit dostatečnost příjmů. To platí i u podnikatelů, kteří sice nemají pravidelný plat, ale existuje hned několik způsobů, jak mohou doložit příjem z podnikání.

„Každá banka počítá příjem podle své metodiky a rozdíly jsou obrovské, zejména pokud se jedná o příjem z podnikání.“ Říká ředitel společnosti HYPOASISTENT Pavel Bultas a dodává: „v poslední době hraje podstatnou roli i akceptovatelnost příjmů. Problém může nastat u podnikatelů pracujících v odvětvích, která byla zasažena omezeními v souvislosti s koronavirovou krizí.“

Banky akceptují různé typy příjmů z podnikání, ale zdaleka ne všechny a v celé výši. Se kterými příjmy tedy můžeme počítat a se kterými nikoliv?

Příjem z podnikání na základě živnostenského listu

Tento druh příjmu bývá u podnikatelů nejčastěji. Je zapotřebí obvykle doložit daňové přiznání za poslední dva roky. Daňové přiznání za předchozí rok banky obvykle vyžadují až od dubna, je zde ale několik výjimek. Pokud podnikatel začal podnikat teprve nedávno, minimálně jedno daňové přiznání již musí být podané a podnikat musel alespoň předepsanou dobu. Výjimkou může být to, že podnikatel přešel v rámci stejné firmy ze zaměstnání na živnost. Náplň práce a odesílatel peněz se v tomto případě nesměl změnit, jinak výjimku těžko dostaneme.

V případě tohoto příjmu z podnikání si lze jen těžko příjem potřebný pro hypotéku spočítat doma. Každá banka totiž počítá akceptovatelný příjem jinak.

Příjem podnikatele platícího paušální daň

Novinkou v letošním roce je paušální daň pro podnikatele. Pokud jste se k ní již přihlásili, v roce 2021 se pro vás nic nemění. Až do jara příštího roku totiž banka bude počítat váš příjem podle daňových přiznání z loňska.

Otázka, jak získat hypotéku napřesrok, však prozatím zůstává nezodpovězená. Banky ještě nepřipravily postup, jak budou příjem v případě paušální daně počítat. Nejpravděpodobněji bude potřeba doložit výpisy z podnikatelského účtu, kterými bude příjem doložen. Ne všechny banky budou ochotné tento typ příjmu akceptovat.

Příjem z vlastní společnosti

Banky berou v úvahu více variant příjmu: výplatu mzdy z vlastní společnosti, odměnu vyplácenou jednateli, reálně rozdělený a vyplacený zisk, nerozdělený zisk zůstávající ve společnosti, ale existují i další varianty.

Tyto příjmy se posuzují individuálně. Vždy je zapotřebí doložit daňová přiznání firmy za poslední dva roky včetně všech příloh. "V tomto případě je nejlepší obrátit se na hypotečního specialistu, který spočítá možné varianty v různých bankách," říká Anna Kendíková ze společnosti HYPOASISTENT. Nejjednodušší je, pokud si podnikatel pravidelně rozděluje a vyplácí ze společnosti zisk. Častější ale bývá případ, kdy si podnikatel zisk nevyplácí a nechává jej ve společnosti nerozdělený. Takový příjem umí akceptovat jen několik málo bank.

Příjem z AirBnB není jako příjem z pronájmu

Příjem z krátkodobého pronájmu banky obvykle považují za příjem z podnikání a jako takový je potřeba danit a prokazovat při žádosti o hypotéku. Naopak u příjmu z dlouhodobého pronájmu banky takový příjem uznávají v určité procentuální výši a dokládá se nájemní smlouvou a daňovým přiznáním. Pokud příjem z pronájmu začal čerstvě, a tedy jste nepodávali daňové přiznání, lze příjem akceptovat také, ale banky započítají nižší procento z tohoto příjmu (obvykle 50%) a budou chtít vidět nejméně 3 výpisy z účtu s tímto příjmem.

Příjem z podnikání a pronájmu ze zahraničí

Jen některé banky dokážou akceptovat příjem z podnikání v zahraničí a bývá krácen určitým procentem kvůli kurzovému riziku. Příjem z dividend a zisku ze zahraničí banky neakceptují vůbec, stejně tak jako příjem z pronájmu ze zahraničí.