Hypotéky budou od července dostupnější

Česká národní banka (ČNB) ve čtvrtek rozhodla o odstranění klíčové překážky, která omezovala poskytování hypoték na bydlení. Jedná se o odstranění ukazatele DSTI - tedy poměru čistého potřebného měsíčního příjmu žadatele a výše měsíční splátky všech jeho úvěrů. Díky této změně by mělo být pro lidi snazší získat hypotéku.

To ovšem předpokládá, že banky na odstranění této regulace zareagují a odstraní nebo zmírní tento požadavek ze svých pravidel úvěrování. Ze zkušenosti očekáváme, že každá banka k tomuto kroku přikročí jinak a v některých bankách tak budou nově hypotéky dostupnější, v jiných podstatně méně. 

Zbývající dva požadavky ČNB zůstávají i nadále v platnosti - jedná se o LTV (požadující minimální podíl vlastních peněz ve vztahu k hodnotě kupované nemovitosti) a DTI (poměr výše úvěru a ročního příjmu). 

Pokud uvažujete o koupi nového bydlení, je dobré si uvědomit, že tato změna nemusí mít pro vás jen pozitivní dopady. Vyšší dostupnost hypoték (zejména až klesnou úrokové sazby) povede k růstu poptávky a k nastartování opětovného růstu cen nemovitostí.

Limity od 1.7.2023 budou:

  • Maximální výše LTV: 80%, pro žadatele mladší 36 let: 90% (žadatel bude muset financovat minimálně 20% (resp. 10%) z vlastních zdrojů, nebo hypotéku dozajistit další nemovitostí),

  • Maximální výše DTI: 8,5, pro žadatele mladší 36 let: 9,5 (všechny úvěry žadatele nesmí překročit 8,5 násobek (resp. 9,5 násobek) čistých příjmů,

  • Maximální výše DSTI: 45%, pro žadatele mladší 36 let: 50% (žadatel bude moct na splátky všech svých úvěrů využít maximálně 45% (resp. 50%) svých čistých příjmů).