Co jste chtěli vědět o manželství a hypotéce, ale báli jste se zeptat?

Je lepší žádat o hypotéku v manželském páru, nebo samostatně?

Uzavřením manželství vzniká obvykle automaticky společné jmění manželů (SJM). V jeho rámci pak nabýváte majetky i dluhy dohromady. Pokud si proto berete hypotéku, banky budou vyžadovat, aby žadatelem o úvěr byl celý pár. V případě, že oba manželé pracují, mohou díky tomu bance prokázat dvojitý příjem a získat tak snáze vyšší hypotéku. Banka bude ale také započítávat případné existující závazky obou, což bude možnou výši hypotéky naopak snižovat. Také v případě, kdy by měl některý z manželů historicky negativní záznamy v úvěrovém registru, při žádosti o hypotéku vyvstane problém. Starý nesplácený úvěr jednoho z manželů se může snadno stát překážkou hypotéky pro celou rodinu.

Může požádat o hypotéku jen jeden z manželů?

Aby bylo možné o hypotéku požádat samostatně, je potřeba mít nejprve upravený majetkový režim manželů. To je možné ještě před vstupem do manželství nebo i v jeho průběhu. V době trvání manželství lze zúžit společné jmění manželů sepsáním notářského zápisu a tento zápis doložit bance ještě před schválením úvěru. V takovém případě pak druhý z manželů nemusí být účastníkem úvěrové smlouvy a hypotékou nebude vázán.

Bez upraveného majetkového režimu budou banky vždy vyžadovat podpis žádosti o hypotéku i úvěrové smlouvy obou manželů. Oba manželé takto budou zavázáni splácet hypotéku společně. Pokud se manželé rozhodnou jednoho z nich vyvázat z hypotéky později – i to je možné. V takovém případě bude potřeba nejprve notářským zápisem rozdělit SJM a následně požádat banku o vyvázání. Ten z manželů, který bude v hypotéce zůstávat, bude muset bance nově doložit příjem na splácení celé hypotéky. Pokud bude příjem dostatečný, banka vyvázání druhého z manželů dovolí a vyhotoví dodatek k úvěrové smlouvě.

Co dělat, když máme společnou hypotéku a jeden z manželů přestane splácet?

Pokud je hypotéka společným závazkem, oba manželé mají stejnou povinnost ji splácet v celé výši splátky. Jestliže by došlo k opoždění splátek, vznikl by problém oběma. A to nejen v podobě negativního záznamu do úvěrového registru, ale i v povinnosti hradit následné sankce.

Vždy však platí, že v případě problémů je dobré kontaktovat banku, vysvětlit situaci a společně s ní dospět k řešení. Takovým řešením může být například odložení splátek, než se situace zlepší, nebo snížení splátek prodloužením splatnosti úvěru.

Co dělat v případě rozvodu?

Vlastníte společně nemovitost, ale život přinesl nepříjemnou skutečnost rozvodu. Jednou z možností, jak se s touto situací vypořádat je, že si nemovitost ponechá jeden z manželů a druhého pomocí hypotéky vyplatí. K nové hypotéce bude potřeba doložit pravomocný rozsudek o rozvodu a vypořádané společné jmění manželů. V případě, že ještě manželství trvá, bude potřeba notářským zápisem společné jmění manželů nejprve zúžit. Díky tomu pak může o hypotéku žádat jen jeden z manželů samostatně a druhého penězi z hypotéky vyplatí.

Pokud měli manželé společně nejen nemovitost, ale také hypotéku, je možné se souhlasem banky převést nemovitost i hypotéku na jednoho z nich. Před vyvázáním druhého manžela z hypotéky bude i v tomto případě potřeba nejdříve pravomocný rozvod nebo notářský zápis zužující SJM. Splácení hypotéky pak bude povinností jen jednoho z manželů, a proto bude potřeba nejprve bance prokázat, že tato osoba bude mít dostatečné příjmy. Banky dnes obvykle požadují, aby splátka všech úvěrů činila maximálně 45% čistých měsíčních příjmů a aby celková výše všech úvěrů byla maximálně devítinásobkem čistého ročního příjmu. Existují ale výjimky.

Co když na hypotéku nemá samostatně ani jeden z rozvádějících se manželů?

Pokud samostatné příjmy ani jednoho z manželů nestačí na splácení hypotéky a společné splácení do budoucna nepřichází v úvahu, může být řešením prodej nemovitosti. Prodat je možné i nemovitost zatíženou hypotékou. V takovém případě se hypotéka splatí z prodeje nemovitosti a banka uvolní svoji zástavu. Zbytek peněz si pak manželé (nebo již bývalí manželé) mohou rozdělit a pořídit si za to své nové bydlení.