ČNB: přísnější pravidla pro nové hypotéky

Česká národní banka zavádí od 1.4.2022 přísnější pravidla pro poskytování nových hypoték. Nebude to již ve formě doporučení bankám, ale ve formě opatření obecné povahy, které bude pro všechny banky závazné. Výjimka z těchto pravidel bude možná jen pro 5% nově poskytnutých úvěrů. Analytici HYPOASISTENT očekávají, že zpřísnění se negativně dotkne přibližně 10% žadatelů o hypotéku. Nová regulace bude platit na ukazatele LTV, DTI a DSTI a to v podobných hodnotách, jak tomu bylo před začátkem covidového období.

Požadavky na horní hranice ukazatelů budou pro nové hypotéky platit pro LTV (výše úvěru k hodnotě zajištění, loan-to-value), DSTI (výše dluhové služby k příjmům žadatele, debt service-to-income) a DTI (výše celkového zadlužení k příjmům žadatele, debt-to-income). Zvýhodněné ukazatele budou platit pro žadatele do 36 let.

Horní hranice úvěrových ukazatelů budou závazné od 1. dubna 2022. Předpokládáme ale, že jednotlivé banky budou postupně zavádět tyto ukazatele do svých pravidel už s předstihem. Doposud stanovovala každá banka ukazatele samostně dle svého uvážení: LTV bylo obvykle do 90%, DST bylo obvykle do 8-9 a DSTI bylo obvykle 45-60%.

Nové limity budou:

  • Maximální výše LTV: 80%, pro žadatele mladší 36 let: 90% (žadatel bude muset financovat minimálně 20% (resp. 10%) z vlastních zdrojů, nebo hypotéku dozajistit další nemovitostí),

  • Maximální výše DSTI: 45%, pro žadatele mladší 36 let: 50% (žadatel bude moct na splátky všech svých úvěrů využít maximálně 45% (resp. 50%) svých čistých příjmů),

  • Maximální výše DTI: 8,5, pro žadatele mladší 36 let: 9,5 (všechny úvěry žadatele nesmí překročit 8,5 násobek (resp. 9,5 násobek) čistých příjmů.