HYPOASISTENT se stal hrdým podporovatelem nadačního fondu APOLENA

Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK je u široké veřejnosti známá zejména pro svoji porodnici a špičkové perinatologické centrum. Málokdo však ví, že se v této klinice nachází další oddělení s odborníky na světové úrovni, jako například oddělení onkogynekologie či endoskopie.
Endoskopické oddělení G5 této gynekologicko-porodnické kliniky provádí lékařské zákroky vysoce specializovanými endoskopickými technikami, laikům známými jako laparoskopie a hysteroskopie. Tyto endoskopické techniky jsou významné v tom, že minimálně invazivní cestou (=šetrně) umožňují rozsáhlé výkony, které ženám například dávají naději na otěhotnění a donošení zdravého miminka, řeší pro ženy náročné zdravotní situace a nezřídkakdy i zachraňují život.
Gynekologická endoskopie je velice dynamickým oborem, který pružně reaguje na vědecko-technologický pokrok. Každým rokem se můžeme setkat s inovacemi, které významně zlepšují léčbu pacientek a jejich další prognózu. Tento pokrok však s sebou nese i vyšší nároky na financování takto sofistikovaných operačních zákroků.
Nadační fond APOLENA reaguje na potřebu Endoskopického oddělení G5 "U Apolináře" zajistit dostatečné financování pro operační výkony prováděné nejnovějšími endoskopickými technikami. Nejde však o pomoc lokálního charakteru: oddělení G5 je rovněž školícím centrem, které pořádá kurzy gynekologické endoskopie pro lékaře z celé ČR. Úroveň technického vybavení tohoto pracoviště proto významně ovlivňuje úroveň péče v dalších pracovištích na území České republiky.
Jak můžete také pomoci?